logo

Profil /

Arkitektfirmaet er en moderne og engageret arkitekttegnestue, som blev grundlagt af Eskild Madsen i november 2009. Tegnstuen blev startet op med en grundig ballast igennem arbejde hos Quattro Arkitekter, Kjeldgaard & Pedersen og Jørgen Michelsen tegnestue. Eskild er uddannet bygningskonstruktør fra BTH i Horsens, med en baggrund som tømrer. Tegnstuen indgår med stor indlevelse og engagement i alle projekter, og hvor vi fra starten har stor fokus på kundens ønsker og behov. Udgangspunktet er en klar forståelse af bygherrens behov. Vi vil derfor bestræbe os på, gennem små og forenklede 3D modeller, at vise vores ideer, så der kan skabes den ideelle løsning.

”God projektrådgivning er evnen til at udvikle, designe og kontrollere et projekt fra idé til drift”

Arkitektfirmaets styrke er uden tvivl kommunikation, og at vi kan sætte os ind i kundernes behov, både ved nybyggeri, ombygning, renovering og tilbygninger. Tegnestuen løser alle opgaver fra idé, design og projektering, både for den private og den offentlige bygherre. Vi beskæftiger os med boligbyggeri, erhvervsbyggeri, om- og tilbygninger og design.

Målsætning /

AT - skabe det optimale arbejdsmiljø og de bedste indeklimaforhold i alle byggerier, i forhold til materialer, rumakustik, farver, dagslys, støj og ventilation.
AT - begrænse brugen af energi samt fremme anvendelsen af vedvarende energikilder.

Værktøjer /

Arkitektfirmaet bruger følgende værktøjer i skitsering, projektering og beskrivelser:

BricsCAD – tegneprogram
Byg-Cad – cad-værktøj til projektering
SketchUp – 3D modellering
Layout – opsætning af 3D model
Rockwool Energy og Energy 10 – til energirammeberegning
Microsoft Office 365 – beskrivelses- og kalkulationsværktøj

Referenceprojekter /

Boliger
Nye enfamiliehuse opført i Viborg, Løgstrup, Skals, Farsø, Vanløse, Støvring, Nuuk
Til- og ombygninger af boliger
Projektering og tilsyn

Sommerhuse
Nye sommerhuse, opført i Nørre Lyngby, Øster Hurup, Hjarbæk
Projektering og tilsyn

Skole- og idræt
Vindues udskiftning på 10 skoler, Viborg Kommune
Projektering og tilsyn

Udvidelse af Løgstrup Skole, Viborg Kommune
Projektering og tilsyn

Udvidelse af Friskole i Odense
Projektering

Udvidelse af idrætshaller i Løvel og Ørum
Projektering og tilsyn

Indretning af flugtvejstrappe på Viborg Katedralskole
Projektering

Handicap
Nyt bosted for handicappede i Kjellerup – ”Bakkehuset”
Projektering

Om- og tilbygning til handicapvenlig bolig
Skals – ny bolig
Skals – ombygning af grundplan og 1. sal
Viborg – ombygning af toilet
Projektering og tilsyn

Forsvarets Bygningstjeneste
Renoveringsopgave af flyhangar
Ombygning af bunker til møde og kontorfaciliteter
Ombygning af lagerbygninger til undervisningslokaler
Nye møde-, omklædnings- og badefaciliteter
Projektering og tilsyn

Øvrig
Udarbejdelse af energirammeberegninger

Bygningssagkyndig for Viborg Domprovsti og Viborg Østreprovsti
Bygningsgennemgang af kirker, kirkegård, gravehuse og præsteboliger.

Miljø Rigtig Projektering af byggesager for f.eks. Forsvaret Bygningstjeneste samt Skanska på Viborg Stadion

Energirammeberegninger

Arkitektfirmet Eskild Madsen Aps

N.F.S Grundtvigsvej 26 8800 Viborg

Tlf: 27508422

Mail: em@arkitekt-em.dk

Webdesign af: runiguld@gmail.com